متن آهنگ این چه وضعشه محمدرضا عشریه

10اکتبر - by asaran - 0 - In متن آهنگ

متن آهنگ این چه وضعشه محمدرضا عشریه

این چه وضعشه یه قلب تیکه پاره چشم به راهشه
این چه رسمشه غرور لعنتیم زیر پاشه
زیر پاشه زیر پاشه
منتظر نباش یه جوری رفت که دیگه برنگرده
گریه کن یواش آخه دیگه اون قلبش از تو سرده
از تو سرده از تو سرده
از کم حرفیش جون به سر شدم تا از موضوع با خبر شدم
حالم بد بود با رفتنش بدتر شدم
میترسیدم بره یه وقت از شانس من اینم که رفت
زندگی بعد اون برام شد خیلی سخت
میترسیدم بره یه وقت از شانس من دیدم که رفت
زندگی بعد اون برام خیلی شد سخت

دانلود آهنگ محمدرضا عشریه این چه وضعشه

بعد کلی خاطره ولم کرد دیدی خدا چه کاری با دلم کرد
احساسی بودم و اون بی احساس
مثل خودش منو سنگدلم کرد سنگدلم کرد
دردسر شده تو این شبا بی استرس بخواب
در به در شده که وقت نمیکنه بیاد تو خوابم
این چه وضعشه تموم خونمونو غم گرفته
این چه رسمشه که روی گونمو نم گرفته دلم گرفته دلم گرفته
از کم حرفیش جون به سر شدم تا از موضوع با خبر شدم
حالم بد بود با رفتنش بدتر شدم
میترسیدم بره یه وقت از شانس من اینم که رفت
زندگی بعد اون برام شد خیلی سخت
میترسیدم بره یه وقت از شانس من اینم که رفت
زندگی بعد اون برام خیلی شد سخت