دانلود رایگان آهنگ خانه موسیقی به حذف سالار عقیلی از جشنواره فجر اعتراض کرد

29مارس - by - 0 - In دانلود رایگان آهنگ

دانلود رایگان آهنگ خانه موسیقی به حذف سالار عقیلی از جشنواره فجر اعتراض کرد

پس از اعلام ممانعت از حضور در جشنواره موسیقی فجر امسال ،داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) از اعتراض این نهاد صنفی خبر داد….

داریوش پیرنیاکان (دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) در خصوص اعلام ممنوعیت اجرای سالار عقیلی در جشنواره موسیقی فجر در پی حضور این هنرمند در یکی از شبکه های ماهواره ای گفت: ما از جایگاه صنفی و هنری خانه موسیقی، موظفیم از حقوق همه هنرمندان و از منافع صنفی اعضا دفاع کنیم. امروز شنیده ایم که به مدیرجشنواره موسیقی فجر اعلام کرده اند آقای سالار عقیلی به دلیل حضور در یکی از شبکه های ماهواره ای نباید در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: اول باید این موضوع کاملا بررسی شود و بعد این تصمیمات گرفته شود. می توانستند وقتی آقای عقیلی از سفر برگشتند با ایشان صحبت کنند و بعد در این باره تصمیم گیری شود. اما امروز بدون هیچ صحبتی با آقای عقیلی حکمی صادر کرده اند که در جشنواره شرکت نکنند که این برای ما اصلا قابل قبول نیست و جای تعجب دارد. همینطور که آقای عقیلی در بسیاری از برنامه های موسیقی کشور، در تیتراژ سریال ها و … حضور داشته اند و در این راه بسیار زحمت کشیده اند.

پیرنیاکان گفت: اخیرا هم شنیده بودم به دلیل وجود آهنگ های ایشان در یک سایت خارجی برایشان محدودیت هایی بوجود آمد. وقتی این محدودیت ها برای کسی وجود دارد و در داخل نمی گذارند کارش را انجام دهد، این هنرمند مجبور می شود به رسانه های بیرون از ایران روی بیاورد.

دبیر و سخنگوی خانه موسیقی افزود: ضمن اینکه هیچ قانونی به ما هنرمندان ابلاغ نشده که اگر کسی با یک رسانه خارجی گفتگو کند و اثرش آنجا پخش شود، جرم محسوب شود. از نظر ما جرم نیست؛ باید قانونی وجود داشته باشد که از آن تبعیت شود به همین راحتی نمیتوان به کسی گفت این کار را انجام ندهید.

وی افزود: هنرمندان سرشناسی هم بودند که اخیرا گفتگو و کنسرتشان از شبکه های خارجی پخش شد و در ایران هم بعد از آن کنسرتشان را برگزار کردند. نباید در موردهنرمندان استثنا قائل شد.

وقتی اثری مجوز گرفته کسی حق ندارد جلوی مراسم رونمایی را بگیرد

پیرنیاکان همچنین در باره لغو برخی برنامه های موسیقی گفت: همیشه لغو کنسرت ها مورد اعتراض خانه موسیقی بوده و هست. حتی می شنویم آلبوم موسیقی وجود داشته که مجوز گرفته و پخش شده ولی جلوی مراسم معرفی و رونمایی آن را گرفته اند.

وی با اشاره به طرح محدودیت های اخیر برای رونمایی آلبوم ها در هیئت مدیره خانه و بررسی راهکارهای حل و فصل این موضوع افزود: اخیرا برای آلبوم آقای حسین علیشاپور و خانم نگار خارکن هم همین اتفاق افتاد؛ این کار مجوز گرفته بنابراین کسی حق ندارد جلوی رونمایی کاری را بگیرد که قبلا مجوز رسمی دریافت کرده است. این یک بام و دو هوا در زمینه موسیقی در کشور آشفتگی ایجاد می کند و وزارت ارشاد باید خیلی قانونمند به اینها رسیدگی کند تا صورتی قانونی پیدا کند.

داریوش پیرنیاکان در پایان گفت:‌ من به عنوان سخنگوی خانه موسیقی و از موضع این نهاد صنفی به لغو برنامه آقای عقیلی در جشنواره فجر اعتراض دارم و انتقاد می کنم. ایشان خواننده سرشناسی است و همین که آمده اند در جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده اند نکته مثبتی است و نشاندهنده همکاری ایشان است.

دانلود رایگان آهنگ خانه موسیقی به حذف سالار عقیلی از جشنواره فجر اعتراض کرد

پس از اعلام ممانعت از حضور در جشنواره موسیقی فجر امسال ،داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) از اعتراض این نهاد صنفی خبر داد….

داریوش پیرنیاکان (دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) در خصوص اعلام ممنوعیت اجرای سالار عقیلی در جشنواره موسیقی فجر در پی حضور این هنرمند در یکی از شبکه های ماهواره ای گفت: ما از جایگاه صنفی و هنری خانه موسیقی، موظفیم از حقوق همه هنرمندان و از منافع صنفی اعضا دفاع کنیم. امروز شنیده ایم که به مدیرجشنواره موسیقی فجر اعلام کرده اند آقای سالار عقیلی به دلیل حضور در یکی از شبکه های ماهواره ای نباید در این جشنواره شرکت کنند.

(image)

وی افزود: اول باید این موضوع کاملا بررسی شود و بعد این تصمیمات گرفته شود. می توانستند وقتی آقای عقیلی از سفر برگشتند با ایشان صحبت کنند و بعد در این باره تصمیم گیری شود. اما امروز بدون هیچ صحبتی با آقای عقیلی حکمی صادر کرده اند که در جشنواره شرکت نکنند که این برای ما اصلا قابل قبول نیست و جای تعجب دارد. همینطور که آقای عقیلی در بسیاری از برنامه های موسیقی کشور، در تیتراژ سریال ها و … حضور داشته اند و در این راه بسیار زحمت کشیده اند.

پیرنیاکان گفت: اخیرا هم شنیده بودم به دلیل وجود آهنگ های ایشان در یک سایت خارجی برایشان محدودیت هایی بوجود آمد. وقتی این محدودیت ها برای کسی وجود دارد و در داخل نمی گذارند کارش را انجام دهد، این هنرمند مجبور می شود به رسانه های بیرون از ایران روی بیاورد.

دبیر و سخنگوی خانه موسیقی افزود: ضمن اینکه هیچ قانونی به ما هنرمندان ابلاغ نشده که اگر کسی با یک رسانه خارجی گفتگو کند و اثرش آنجا پخش شود، جرم محسوب شود. از نظر ما جرم نیست؛ باید قانونی وجود داشته باشد که از آن تبعیت شود به همین راحتی نمیتوان به کسی گفت این کار را انجام ندهید.

وی افزود: هنرمندان سرشناسی هم بودند که اخیرا گفتگو و کنسرتشان از شبکه های خارجی پخش شد و در ایران هم بعد از آن کنسرتشان را برگزار کردند. نباید در موردهنرمندان استثنا قائل شد.

وقتی اثری مجوز گرفته کسی حق ندارد جلوی مراسم رونمایی را بگیرد

پیرنیاکان همچنین در باره لغو برخی برنامه های موسیقی گفت: همیشه لغو کنسرت ها مورد اعتراض خانه موسیقی بوده و هست. حتی می شنویم آلبوم موسیقی وجود داشته که مجوز گرفته و پخش شده ولی جلوی مراسم معرفی و رونمایی آن را گرفته اند.

وی با اشاره به طرح محدودیت های اخیر برای رونمایی آلبوم ها در هیئت مدیره خانه و بررسی راهکارهای حل و فصل این موضوع افزود: اخیرا برای آلبوم آقای حسین علیشاپور و خانم نگار خارکن هم همین اتفاق افتاد؛ این کار مجوز گرفته بنابراین کسی حق ندارد جلوی رونمایی کاری را بگیرد که قبلا مجوز رسمی دریافت کرده است. این یک بام و دو هوا در زمینه موسیقی در کشور آشفتگی ایجاد می کند و وزارت ارشاد باید خیلی قانونمند به اینها رسیدگی کند تا صورتی قانونی پیدا کند.

داریوش پیرنیاکان در پایان گفت:‌ من به عنوان سخنگوی خانه موسیقی و از موضع این نهاد صنفی به لغو برنامه آقای عقیلی در جشنواره فجر اعتراض دارم و انتقاد می کنم. ایشان خواننده سرشناسی است و همین که آمده اند در جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده اند نکته مثبتی است و نشاندهنده همکاری ایشان است.

دانلود رایگان آهنگ خانه موسیقی به حذف سالار عقیلی از جشنواره فجر اعتراض کرد