دسته: برنج

خرید اینترنتی بهترین برنج ایرانی فامیلا، گلستان، خشکپاک و مهماندوست در وزن های مختلف با قیمت مناسب برنج (Rice) گیاهی یک ساله که در جاهای گرم و مرطوب می‌روید، دانه آن یکی از غذاهای اصلی می‌باشد و انواع مختلف دارد: استخوانی، طارم، دم سیاه، هاشمی، صدری و…

برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم

خرید برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم  قیمت : 112500 تومان برند : Zargis خرید پستی برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای خرید و...

برنج شیرودی خشکپاک مقدار 1 کیلوگرم

خرید برنج شیرودی خشکپاک مقدار 1 کیلوگرم  قیمت : 17800 تومان برند : KhoshkPak خرید پستی برنج شیرودی خشکپاک مقدار 1 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای...

برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم

خرید برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم  قیمت : 135000 تومان برند : Miscellaneous خرید پستی برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.    ...

برنج طارم میستات مقدار 1000 گرم

خرید برنج طارم میستات مقدار 1000 گرم  قیمت : 29000 تومان برند : MISTAT خرید پستی برنج طارم میستات مقدار 1000 گرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای...

برنج طارم ممتاز خشکپاک وزن 5 کیلوگرم

خرید برنج طارم ممتاز خشکپاک وزن 5 کیلوگرم  قیمت : 131800 تومان برند : KhoshkPak خرید پستی برنج طارم ممتاز خشکپاک وزن 5 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.    ...

برنج هاشمی ورزین مقدار 5 کیلوگرم

خرید برنج هاشمی ورزین مقدار 5 کیلوگرم  قیمت : 151000 تومان برند : Miscellaneous خرید پستی برنج هاشمی ورزین مقدار 5 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای...

برنج صدری ورزین مقدار 10 کیلوگرم

خرید برنج صدری ورزین مقدار 10 کیلوگرم  قیمت : 223500 تومان برند : Miscellaneous خرید پستی برنج صدری ورزین مقدار 10 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای...

برنج هاشمی میستات مقدار 4500 گرم

خرید برنج هاشمی میستات مقدار 4500 گرم  قیمت : 139000 تومان برند : MISTAT خرید پستی برنج هاشمی میستات مقدار 4500 گرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای...

برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم

خرید برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم  قیمت : 130400 تومان برند : Miscellaneous خرید پستی برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید....

برنج هاشمی میستات مقدار 1000 گرم

خرید برنج هاشمی میستات مقدار 1000 گرم  قیمت : 29500 تومان برند : MISTAT خرید پستی برنج هاشمی میستات مقدار 1000 گرم    برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.       برای...