متن آهنگ حال منو ببین مهدی صالحی

10اکتبر - by asaran - 0 - In دسته‌بندی نشده

متن آهنگ حال منو ببین مهدی صالحی

زود دست من گرفت عطر لباس تو من پیشتم ولی پرته حواس تو
جای که دوره و فکرم نمیرسه تو میگی نه ولی حالت مشخصه
درکش نمیکنم تو ذهن تو چیه شاید که بینمون احساستیه
اما برای من سخته تحملش میگم که تو دلش چی میگه با خودش
حرفای هر شبم میمیره تو خودم حالا منو ببین من عاشقت شدم
شاید که حس و عشق عادی شده برات شاید هنوز برات پر رنگه خاطرات
حرفای هر شبم میمیره تو خودم حالا منو ببین من عاشقت شدم
شاید که حس و عشق عادی شده برات شاید هنوز برات پر رنگه خاطرات

دانلود آهنگ مهدی صالحی حال منو ببین

شاید شکستی و بازی نمیخوری قلبی نداری و از حس بد پری
اما برای من سخته تحملش میگم که تو دلش چی میگه با خودش
حرفای هر شبم میمیره تو خودم حالا منو ببین من عاشقت شدم
شاید که حس و عشق عادی شده برات شاید هنوز برات پر رنگه خاطرات
حرفای هر شبم میمیره تو خودم حالا منو ببین من عاشقت شدم
شاید که حس و عشق عادی شده برات شاید هنوز برات پر رنگه خاطرات
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫.