دانلود رایگان آهنگ فرشاد شاد شاد شاد مهمونی

23جولای - by - 0 - In دانلود رایگان آهنگ

دانلود رایگان آهنگ فرشاد شاد شاد شاد مهمونی

بنام

تنظیم : سعید ساشا

دانلود آهنگ جدید فرشاد شاد شاد شاد بنام مهمونی

 

 

باز هم برام بازی کن می دونم دروغه همین دروغو می خوام

باز هم صحنه سازی کن با اینکه بازیه دل من به همین راضیه

بازم بشین پیشم و بازم ذل بزن به چشمام

بازم بگو ا اون دروغا بازم عشق بده به دنیام

بازم بگو بازم بگو فقط نرو تو از پیشم

دروغاتم شیرینه نرو بی تو دیوونه میشم

الان چند ساله بی تو نشستم کنج خونه

شدم مثل یه دیوونه به چشماش خیره می مونه

شچام خیره می مونه به خاطرات تو همیشه

می خوام نباشی تو قلبم ولی انگار نمیشه

واسه اینه که میگم

باز هم برام بازی کن می دونم دروغه همین دروغو می خوام

باز هم صحنه سازی کن با اینکه بازیه دل من به همین راضیه

الان چند ساله بی تو نشستم کنج خونه

شدم مثل یه دیوونه به چشماش خیره می مونه

شچام خیره می مونه به خاطرات تو همیشه

می خوام نباشی تو قلبم ولی انگار نمیشه

واسه اینه که میگم

باز هم برام بازی کن می دونم دروغه همین دروغو می خوام

باز هم صحنه سازی کن با اینکه بازیه دل من به همین راضیه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرشاد شاد شاد شاد مهمونی

بنام

تنظیم : سعید ساشا

دانلود آهنگ جدید فرشاد شاد شاد شاد بنام مهمونی

 

 

باز هم برام بازی کن می دونم دروغه همین دروغو می خوام

باز هم صحنه سازی کن با اینکه بازیه دل من به همین راضیه

بازم بشین پیشم و بازم ذل بزن به چشمام

بازم بگو ا اون دروغا بازم عشق بده به دنیام

بازم بگو بازم بگو فقط نرو تو از پیشم

دروغاتم شیرینه نرو بی تو دیوونه میشم

الان چند ساله بی تو نشستم کنج خونه

شدم مثل یه دیوونه به چشماش خیره می مونه

شچام خیره می مونه به خاطرات تو همیشه

می خوام نباشی تو قلبم ولی انگار نمیشه

واسه اینه که میگم

باز هم برام بازی کن می دونم دروغه همین دروغو می خوام

باز هم صحنه سازی کن با اینکه بازیه دل من به همین راضیه

الان چند ساله بی تو نشستم کنج خونه

شدم مثل یه دیوونه به چشماش خیره می مونه

شچام خیره می مونه به خاطرات تو همیشه

می خوام نباشی تو قلبم ولی انگار نمیشه

واسه اینه که میگم

باز هم برام بازی کن می دونم دروغه همین دروغو می خوام

باز هم صحنه سازی کن با اینکه بازیه دل من به همین راضیه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرشاد شاد شاد شاد مهمونی