دانلود رایگان آهنگ آویستا باند حرفای قلب من

10جولای - by - 0 - In دانلود رایگان آهنگ

دانلود رایگان آهنگ آویستا باند حرفای قلب من

به نام

 دانلود موزیک ویدیو جدید آویستا باند به نام حرفای قلب من

نمیدونستم با تو به اینجا میرسم

اگه نبودی میدونم نمیتونستم

تو با حست میدونی آهسته

همه دنیای من بمونی

اینجوری ما شاید بتونیم باز باهم

قدر لحظه ها رو بدونیم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

تنهایی سخته هوای تنهایی سرده

تو بمون شاید که خوشبختی باز به این خونه برگرده

تو با حست میدونی آهسته

همه دنیای من بمونی

اینجوری ما شاید بتونیم باز باهم

قدر لحظه ها رو بدونیم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آویستا باند حرفای قلب من

به نام

 دانلود موزیک ویدیو جدید آویستا باند به نام حرفای قلب من

نمیدونستم با تو به اینجا میرسم

اگه نبودی میدونم نمیتونستم

تو با حست میدونی آهسته

همه دنیای من بمونی

اینجوری ما شاید بتونیم باز باهم

قدر لحظه ها رو بدونیم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

تنهایی سخته هوای تنهایی سرده

تو بمون شاید که خوشبختی باز به این خونه برگرده

تو با حست میدونی آهسته

همه دنیای من بمونی

اینجوری ما شاید بتونیم باز باهم

قدر لحظه ها رو بدونیم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

حرفای قلب من واسه تو همینه

کمه عشقت بهترین عشق روی زمینه

واسه تو میخونم که تو رو دوست دارم

اگه تو نباشی من حسی ندارم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آویستا باند حرفای قلب من