• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحقیق مديريت در نظام آموزش

تحقیق مديريت در نظام آموزش


تحقیق مديريت در نظام آموزش در حجم 56 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: سبكهاي مديريت مديريت امري متغير و فعال است و نسبت به زمان و مـكان حالت انعطـاف پذيري بايد داشته باشد ،درك ، پيش بيني ، كنترل رفتار و تغيير نگرش ، مطالعه انگيزه هاي انساني ، بررسي سبكها و روشهاي مديريتي ويژگيهاي بارز امر مديريت ميباشد. لذا در انتـخاب ، تربيت و بـكارگيري مديـران ، خصوصا“ مـديران آمـوزشي براي شرايط و موقعيتهاي مختلف بايد بررسي هاي جدي انجام گيرد . قبل از پرداختن به سبكهاي مديريت در اين بخش ، لازم است به دو مفهوم سبك مديريتي كار مدار و سبك مديريتي رابطه مدار پرداخته شود : در مورد بكارگيري سبكهاي مديريتي در محيطهاي مختلف كاري ، تحقيقات زيادي انجام گرفته و نتايج كاربردي آنها نيز اعلام گرديد از جمله سبك مديريت كارمدار را براي سازمانهاي مناسب داشتندكه دخالت انسان نسبت به ساير عوامل (توليد) كم باشد و سبك مديريت رابطه مدار را براي سازمانهاي مناسب دانستند كه عوامل انساني از سطح بلوغ روحي و كاري بالاي برخوردار هستند. مدير با سبك مديريتي كار مدار براي رسيدن به اهداف سازماني از …

مطالب مرتبط