• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحقیق عوامل برآورده نشدن انتظارات کاری از کارکنان

تحقیق عوامل برآورده نشدن انتظارات کاری از کارکنان


تحقیق عوامل برآورده نشدن انتظارات کاری از کارکنان در حجم 46 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: كاركنان مي پندارند كه كار مورد نظر را انجام مي‌دهند در بسياري از مواقع، هنگام بروز مشكل در عملكرد، از ديدگاه كاركنان مسئله‌اي وجود ندارد، در حالي كه از نظر مديران وجود دارد. در اين گونه موارد، آنها فكر مي‌كنند كه كار به خوبي پيش مي رود؛ زيرا از سوي مدير نسبت به نحوه انجام كار عكس العملي نشان داده نشده است يا به طور مثال گزارشي را كه براي او تنظيم كرده‌اند براي اصلاح پس فرستاده نشده است. بنابراين، دليلي براي آنها وجود ندارد كه روش خود را تغيير دهند. در حقيقت اين مشكل ناشي از آن است كه “بازخورد” كافي براي كاركنان نسبت به كارشان وجود ندارد. معمولاً مديران گزارش فعاليتهاي واحد خود را براي مقامات بالاتر ارسال مي دارند و مايل هستند بازخورد دريافت كنند. متاسفانه به ندرت به كاركنان خود به طور ادواري و منظم نقطه نظري را از ديدگاه خود ارائه مي نمايند يا تنها وقتي اين كار را مي كنند كه مسئله اي پيش آمده باشد، كه ديگر خيلي دير است. بازخورد مدير به …

مطالب مرتبط